Ljönna -Ett toppsto

Jag fick ta del av en del riktigt fina foton från
Jahn Schou via Vidar Arnesen. Tusen tack för det!

Genast såg jag en liten raring vid namn Vampyr.
Vi tar henne sist . Blir så nördig när jag ser mycket vitt 😀

Här är Ljönna med avkomman Vampyr

Ljønna f. 1948 E: Ljönar U: Grasiøs UE: Granit

Molla-T.371stam

Svensk Sleipner var fux vars far Monton var av Bergsardennerblandning med Nordsvensk mor.

Ljønna har samma mor som Steggbest, som också var en egen uppfödning.
Grasiøs fick 7 avkommor. Hon är född 1941 E: Granit U: Molla UE: Gelmin.
Hennes mormor Aasta, liksom Steggbest, har arab bakom sig. Fullt godkänt.
Bara det finns rena kallblod i 5 led.

Vi tar några av Grasiøs avkommor.

 • Gregus f. 1944 E: Veslerauen U: Grasiøs (Båda föräldrarna har Molla som mor)
  Gregus fick 12 avkommor och dessa är
 • Gre f. 1948 U: Omer Molla
 • Gunni Gre f. 1948 U: Gunda fick en avkomma.

Molli f. 1948 U: Molla fick 6 avkommor Här med fölet Kristine Mollyn

Tack Freddy Sten Andersen för bilden!
Avkommor till Molli

Moll f. 1960 E: Steggbest. Hon är till vänster

Moll fick 3 avkommor

 • Mont f. 1961 E: Steggbest

Eilif f. 1962 E: Steggbest Bilden visar Jahnuar och Eilif Tot. 115- 7- 5- 0- 0 (0)37,6K* Kr. 28.600

 • Mollirauen f. 1965 E: Marinus
 • Kristine Mollyn f. 1968 E: Saliff
  Tot. 178- 13- 10- 0- 0 (9)31,6K* Kr. 121.600
  Hon fick 9 avkommor.

-Vi tar dem med 🙂 Alla blev startade.

Froken-Best

Nanna f.1974 E: Ingmar U: Kristine Mollyn Tot. 199- 23- 23- 6- 32 (10)*30,2K – (11)*27,6aK Kr. 279.700

Hon fick 8 avkommor. Måste bara presentera 2 av dem.

Pia Mollyn f. 1987 E: Pilmin U: Nanna Tot. 34- 2- 5- 4- 7 (5)31,7K – (4)31,4aK Kr. 203.374

Hon fick 14 avkommor där vi hittar avelshingsten Mentor Mollyn.

 • Maud Mollyn f. 1990 E: Lyngsvarten U: Nanna
  Tot. 108- 3- 2- 17- 42 (7)28,5K – (7)27,6aK Kr. 188.489
  Hon fick 13 avkommor och där hittar vi avelshingsten Frigg Mollyn
 • Riga Mollyn f. 1993 E: Alm Rigel
  Tot. 8- 1- 0- 1- 0 (4)35,1M* Kr. 26.880
  Hon blev importerad till Sverige 1994 och har 9 avkommor.
  Här finns mer om henne och avkommorna.
  http://www.lundfrigg.se

Vi fortsätter med Kristine Mollyn 🙂

Mobb f. 1979 E: Slogum Tor U: Kristine Mollyn Tot. 206- 13- 14- 10- 54 (10)30,1K – (10)*31,6aK Kr. 230.450

 • Max f. 1982 E: Jerker U: Kristine Mollyn
  Tot. 105- 11- 8- 4- 33 (9)31,4K – (7)30,7aK Kr. 171.000
 • Maxy f. 1983 E: Pilmin U: Kristine Mollyn
  Tot. 88- 4- 10- 3- 32 (7)32,7K – (7)31,7aK Kr. 116.700
  Hon har 6 avkommor
 • Lalla f. 1984 E: Jerker U: Kristine Mollyn
  Tot. 13- 0- 0- 1- 4 (4)41,4M – (5)44,5aM Kr. 6.200
  Hon har 11 avkommor
 • Vika Pil f. 1985 E: Pilmin U: Kristine Mollyn
  Tot. 95- 27- 11- 8- 4 (7)26,7M – (6)27,2aM Kr. 0
  Hon har 7 avkommor
 • Max Mollyn f. 1986 E: Troll Jahn U: Kristine Mollyn
  Tot. 80- 5- 9- 8- 31 (5)32,0K – (7)29,9aK Kr. 132.050
 • Kvikk Mollyn f. 1988 E: Lund Jerker U: Kristine Mollyn
  Tot. 46- 7- 4- 2- 12 (8)*28,3K – (8)27,2aK Kr. 90.400
 • Gina Mollyn f. 1989 E: Pilmin U: Kristine Mollyn
  Tot. 7- 0- 0- 1- 0 (5)36,4M* Kr. 5.619
  Hon blev importerad till Sverige 1992. Utan avkommor.

Vi fortsätter med Molli.

 • Mollibest f. 1970 E: Bestmin fick 2 avkommor.

Det finns så mycket kul framåt men jag måste stoppa här!

Vi fortsätter med Grasiøs. Det blir lite småstökigt när man vill få  med så mycket som möjligt 😛

 • Rakar f. 1948 U: Rakel
 • Storli Bob f. 1948 U: Storlijenta
 • Zatopek f. 1948 U: Aunlilja
 • Frøken Jo f. 1949 U: Okänd?

-Nu kommer vi till ett annat toppsto!

 • Komnesjenta f. 1949 U: Omerlilja
  Hon har 4 avkommor och de må nämnas.

Inger f. 1954 E: Steggbest U: Komnesjenta

Inger har 13 avkommor som finns med tidigare i bloggen

 • Schoubest f. 1955 E: Steggbest U: Komnesjenta
 • Frøken Best f. 1957 E: Steggbest U: Komnesjenta
  Hon fick 9 avkommor och där hittar vi bl.a. Solbergstjerna och Pål Best

Gulle f. 1959 E: Steggbest U: Komnesjenta Tot. 115- 15- 18- 0- 0 (0)28,6K* Kr. 255.325

Gulle fick bara en avkomma.
Åter till Gregus och några till avkommor.

Rotta f. 1949 U:Totta Bilden visar Ljönna och Rotta till höger

Rotta fick en avkomma

 • Rødtass f. 1949 U: Aunlilja
 • Stolten f. 1949 U: Omer Molla
 • Markus f. 1950 U: Grasiøs

Åter igen till Grasiøs

 • Silvar f. 1946 E: Silver
  Han fick endast 3 avkommor
 • Steggbest f. 1947 E: Stegg
  Tot. 229- 83- 50- 17- 0 (10)29,3K* Kr. 234.388
  -Ja, denna man skulle täcka en hel vägg med avkommor.
 • Ljønna f. 1948 E: Ljønar
  Vad bloggen handlar om 🙂
 • Markus f. 1950 E: Gregus
  Markus hittar vi igen då han har Grasiøs både som mor och farmor.
 • Best Svarta f. 1951 E: Børstad-Svarten
 • Duble f.1952 E: Steggbest

Eilif, Steggbest, Ingrid, Double och Jahn Schou

Då kommer vi till Ljønna!

Ljønna f. 1948 E: Ljønar
Hennes avkommor har en hel del intressant vad gäller både stam, avel och färg.

Hennes avkommor:

Jahn Sjur f. 1954 E: Steggbest Tot. 59- 15- 7- 9- 0 (5)35,6K* Kr. 21.177

Denna hingst har verkligen gjort avtryck i aveln. Sonen Troll Jahn, med närmare
1000 avkommor, försvinner inte denna hingsts blod i första taget, och det finns mer…

 • Nestbest f. 1957 E: Steggbest. Ett borket sto utan uppgifter

Elene Best f. 1959 E: Steggbest. Till höger är Gulle. Helsyster till Fröken Best

Även hon utan vidare info.

Nana f. 1960 E: Steggbest. Den andra är mor Ljönna. Tot. 37- 2- 1- 0- 0 (0)38,9K* Kr. 39.180

Nana gjorde några starter men har inga avkommor.

Marinus f. 1961 E: Kvikk Sylfiden Tot. 148- 28- 26- 0- 0 (6)32,0K* Kr. 123.795

Marinus gjorde bra ifrån sig på banan men fick enbart 18 avkommor.
Dock har han fört sitt blod vidare genom avelshingsten Ingmar

Ingmar f. 1966 E: Marinus U: Inger UE: Steggbest

En ren Schou-produkt! 🙂 Mor Inger

Inger f. 1954 E: Steggbest U: Komnesjenta UE: Gregus Fölet är Eldor

Vi tar hennes avkommor också!

 • Bitta f. 1960 E: Baus Tryggsön
  Tot. 75- 21- 12- 0- 0 (0)36,6K* Kr. 44.219
  Hon fick 7 avkommor
 • Oluf f. 1965 E: Marinus
  Tot. 86- 18- 11- 0- 0 (12)35,6K – (12)35,3aM Kr. 60.425
  Han fick 3 avkommor
 • Ingmar f. 1966 E: Marinus
  Tot. 335- 32- 41- 0- 0 (9)28,6K* Kr. 241.731
  Har över 100 avkommor (bild längre upp)

Brage f. 1967 E: Jahnuar Tot. 359- 54- 55- 0- 0 (9)*26,1K* Kr. 552.673

Även han en stor avelshingst med över 100 avkommor. Här hittar vi en mängd
intressanta avkommor. Stammen är en ren produkt av familjen Schou.

 • Ingse 1968 Spenter
  Hon fick en avkomma
 • Finstad Snobben f. 1969 E: Kvikk Sylfiden
  Tot. 134- 5- 12- 0- 0 (0)35,3K* Kr. 64.900
 • Hjaliff f. 1970 E: Saliff
 • Dally Gjønn f. 1971 E: Dally Prinsen

Kari Best f. 1972 E: Bestmin Tredje häst från vänster Tot. 25- 2- 2- 0- 0 (4)41,3K* Kr. 10.750

Hon har 11 avkommor

 • Pondus f. 1973 E: Nic
  Tot. 82- 12- 9- 0- 0 (0)32,0K* Kr. 96.450

Komnes Brand f. 1974 E: Jahnuar Här med mor Inger. Tot. 219- 9- 10- 3- 57 (10)30,6K – (10)*29,9aK Kr. 163.450

 • Eldor f. 1975 E: Knaust
  Tot. 72- 6- 4- 3- 8 (0)35,5M – (9)33,6aK Kr. 55.750
 • Bryne f. 1976 E: Jahnuar

Vi fortsätter med Ljönna!

Jahnuar f. 1963 E: Steggbest och Eilif Schou. Tot. 94- 7- 9- 0- 0 (6)36,9K* Kr. 22.750

Han har drygt 100 avkommor. Far till Brage bl.a.

 • Elene Best f.1964 E: Steggbest
  -Ja, samma namn som Elene Best f. 1959
  Hon har 11 avkommor.
 • Vampyr f. 1965 E: Steggbest (Första bilden)
  Hon fick 9 avkommor.
  Här har vi Grasiös både som mormor och farmor.
  Den breda lykta han har fångade mitt intresse…såklart 😛

Hennes förstfödde

 • Elene f. 1969 E: Kvikk Sylfiden U: Vampyr fick 12 avkommor.

-Mmmm….här finns mycket kul! Speciellt dottern Elle.

Elle f. 1981 E: Toddy U: Elene

Hon har 10 avkommor. För mig som är färgnörd, förstår jag nu var skäckanlaget
kommer ifrån på några avkommor.

Frk Elle  och Vengerprins som föl

Hennes stam är  E: Alm Svarten U: Elle UE: Toddy

Vengerprins f. 2004 E: Vinnikvikken U: Frk. Elle

Elle har fler intressanta avkommor, men det går jag inte in på nu.
Har nog skrivit om det tidigare.

Vi fortsätter.

Kark f. 1967 E: Kvikk Sylfiden U: Ljönna Tot. 218- 22- 23- 0- 0 (8)29,0K* Kr. 183.725

Denna hingst har över hundra avkommor. Sned bläs och glasögd <3
Detta kommer dock från Kvikk Sylfiden.
Åter igen hittar vi en med skäckavkomma. Ringsvarten. Det tar vi inte nu.

Lara f. 1968 E: Oluf. Mor Ljönna, Jahn och Oluf Schou Tot. 126- 14- 19- 0- 0 (6)30,8K* Kr. 113.848

Lara fick 9 avkommor. Henne kan man finna i Lauvås-hästarna.

Trolltind f. 1977 E: Årnsethgubben U: Lara

Hon fick 13 avkommor. Vi fortsätter

 • Lille Marius f. 1969 E: Kvikk Sylfiden
  Tot. 92- 9- 3- 0- 0 (0)35,8K* Kr. 37.950

Knaust f. 1970 E: Kvikk Sylfiden Tot. 78- 27- 7- 0- 0 (7)28,3K* Kr. 154.378

 -Tack för bilden!
En hingst med nära 200 avkommor. Sambo är hans bästa avkomma och avelshingst.

Komnes Flora f. 1971 E: Nic Tot. 36- 4- 4- 0- 0 (0)38,7K* Kr. 23.800

Hon fick 6 avkommor

Komnes år 1960.

Till vänster är Ljönna och Nana i mitten. Längst ut till höger är troligtvis Fröken Best
och fölet närmast henne är Frekken

Här finns lite läsning om Boklistjerna – Mor till bl.a. Bokli Balder.
Boklistjerna.pdf. Här finns mer om familjen Schou. http://tgn.07.no/id/11063096

Om vi ska se bakåt på Grasiøs så har vi Granit. Far till honom

Veslegutt f. 1919 E: Dalegutten U: Daltypa UE: Fikksön

Han fick närmare 50 avkommor. Daleguttens far Rap är far till bl.a. Dalterna

skafte_1025-m-stam

Mormors far via Aasta.

Dalebu-D.653

Dalebu D.653 f. 1900 E: Gimle D.425 U: Bruna D.384

Aastas mormor vittjar om Arab i ådrorna.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *